خدمات مشاوره

اجاره مسکن موقت

آشنایی با مناطق مختلف شهر

انجام کارهای اداری و بانکی

معرفی فروشگاه های مهم

مشاوره های سرمایه گذاری و بیمه

امور فرزندان و مدارس

visa

مشاوره جهت مهاجرت و ویزای کانادا

  • مشاوره جامع و تخصصی در مورد روحیات و شخصیت شما و سازگاری با محیط کانادا ( آیا کانادا برای شما کشور مناسبی جهت مهاجرت هست؟)
  • مشاوره کلی و اجمالی شرایط شما برای مهاجرت به کانادا
  • مشاوره تخصصی در مورد انواع روش های مهاجرتی


Image by a hrefhttpswww.freepik.comfree photomedium shot smiley family traveling 22896998.htmqueryairport20canada20happy20familyposition2from viewsearchtrackaisFreepika 1 scaled

مشاوره بعد از صدور ویزا

  • .مشاوره و برنامه ریزی برای هر آنچه نیاز است تا قبل از پرواز انجام ده
  • مشاوره کامل و جامع در مورد وسایل و مدارک مورد نیاز (اصل مدرک و ترجمه) قبل از ورود به کانادا
  • شناخت بیشتر نیازهای شما جهت تعیین خدمات اختصاصی